Tafsir Al Baqarah Ayat 31-35

Dec 6, 2020
Kasino

Surat Al Baqarah adalah surat kedua dalam Al-Qur'an yang memiliki makna dan hikmah yang dalam. Ayat 31-35 dari surat Al Baqarah merupakan bagian penting yang menawarkan petunjuk dan ajaran yang berharga bagi umat Islam. Pada kesempatan ini, mari kita telaah bersama tafsir Al Baqarah ayat 31-35 untuk memperdalam pemahaman kita.

Al Baqarah Ayat 31

Al Baqarah ayat 31 berbunyi: "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (semua) itu, kemudian Dia persembahkan kepada malaikat; lalu Dia berfirman: ‘Beritahukanlah kepada-Ku nama-nama (semua) itu jika kamu benar'." Ayat ini menunjukkan keagungan Allah yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam dan memberinya kelebihan di antara makhluk lain.

Al Baqarah Ayat 32

Al Baqarah ayat 32 mengandung pesan: "Mereka berkata: ‘Maha suci Engkau, kami tiada menyembah selain Engkau; sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui'." Ayat ini menunjukkan penciptaan manusia untuk mengagungkan dan beribadah kepada Allah semata, tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.

Al Baqarah Ayat 33

Al Baqarah ayat 33 menceritakan: "Dia berfirman: ‘Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu'. Maka tatkala Adam mengabarkan kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman: ‘Bukankah Aku telah katakan kepadamu bahwasanya sesungguhnya Aku mengetahui yang ghaib di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan'." Ayat ini menekankan kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang Maha Mengetahui segala hal.

Al Baqarah Ayat 34

Al Baqarah ayat 34 mengandung pesan: "Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat: ‘Sujudlah kepada Adam', maka sujudlah mereka kecuali Iblis; dia enggan dan takabur dan dia adalah golongan orang-orang yang kafir." Ayat ini menggambarkan ketakwaan dan ketaatan para malaikat terhadap perintah Allah, sekaligus menunjukkan sifat sombong dan kufur dari Iblis.

Al Baqarah Ayat 35

Al Baqarah ayat 35 berbunyi: "Dan Kami berfirman: ‘Hai Adam, diamilah engkau dan isterimu syurga dan makanlah dari padanya, tiap-tiap sekehendakmu, dan janganlah dekati pohon ini maka kamu termasuk orang-orang yang zalim'." Ayat ini menegaskan hakikat ciptaan manusia, tugasnya di bumi, dan pentingnya taat kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan-Nya.

Kesimpulan

Dengan memahami secara mendalam tafsir Al Baqarah ayat 31-35, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga untuk menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan melalui Al-Qur'an. Semoga dengan mempelajari ayat-ayat suci ini, kita semakin mendekatkan diri kepada-Nya dan mendapatkan maghfirah serta rahmat-Nya.